Sekretesspolicy

Smarte Cartes sekretesspolicy

Gäller fr.o.m. 2023-07-10

VÄLKOMMEN!

Denna sekretesspolicy är här för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder, avslöjar och behandlar dina personuppgifter (enligt definitionen nedan). Vi beskriver också dina val och rättigheter med avseende på hur vi behandlar dessa personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga.

Din användning av våra tjänster innebär ditt erkännande av de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy.

VILKA VI ÄR

Detta är sekretesspolicyn (”sekretesspolicy”) för Smarte Carte, Inc. (”Företaget”, ”oss”, ”vår” eller ”vi”), ett företag i Delaware med en adress på 4455 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110-7641. Du kan kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

OMFATTNING

Denna sekretesspolicy gäller våra ”tjänster” som inkluderar:

  • vår webbplats på smartecarte.com (inklusive eventuella underdomäner eller mobilversioner av ”företagswebbplatsen”); och
  •  andra webbplatser eller tjänster där vi publicerar eller refererar till denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy gäller endast våra tjänster. Denna sekretesspolicy gäller inte information som behandlas av andra tredje parter, till exempel flygplatser, flygbolag och tredje parts webbplatser eller tjänster, såvida inte dessa parter samlar in eller behandlar information för vår räkning. Läs eventuella relevanta tredje parters sekretesspolicy för information om deras sekretesspraxis.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter vi samlar in

Vi kan samla in och behandla information som relaterar till identifierade eller identifierbara individer (”personuppgifter”). Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Identitetsuppgifter – personuppgifter om dig och din identitet, till exempel ditt namn, arbetsgivar-/företagstillhörighet och andra liknande identifierare.

Kontaktuppgifter – Personuppgifter som används för att kontakta en individ, t.ex. e-postadress, fysisk adress eller telefonnummer.

Enhetsuppgifter – Personuppgifter relaterade till din enhet, webbläsare eller applikation, till exempel IP-adresser, MAC-adresser, identifierare från cookies, sessionshistorik och liknande surfmetadata och andra uppgifter som genereras av din enhet eller webbläsare, inklusive via cookies och liknande teknik.

Betalningsuppgifter – Information som betalkortsuppgifter och relevant information som tillhandahålls i samband med en finansiell transaktion.

Användarinnehåll – All information eller innehåll du tillhandahåller i samband med en begäran om flygplatstjänster, till exempel artikelbeskrivningar och detaljer, bilder etc., inklusive eventuella ytterligare personuppgifter som du kan inkludera i användarinnehållet.

Källor till personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från följande källor:

Dig – Vi samlar in personuppgifter från dig direkt, till exempel när du matar in information i ett onlineformulär, registrerar dig för en lista eller kontaktar oss direkt.

Dina enheter – Vi kan samla in vissa personuppgifter automatiskt från dina enheter. Vi samlar till exempel in enhetsuppgifter automatiskt med hjälp av cookies och liknande teknik när du använder våra företagswebbplatser eller när du öppnar vår marknadsföringskommunikation.

Tjänsteleverantörer – Vi tar emot personuppgifter från tredje parter med vilka vi har en relation i samband med deras utförande av tjänster eller behandling av transaktioner för vår räkning.

Uppgifter vi skapar – Vi (eller tredje part som arbetar för vår räkning) skapar och härleder personuppgifter baserat på våra observationer eller analyser av andra personuppgifter vi behandlar, och vi kan korrelera dessa uppgifter med andra uppgifter vi behandlar om dig.

Sammanhang för behandling av personuppgifter

Begäran om borttappat föremål och ärendeskapande

Vi behandlar identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, enhetsuppgifter och användarinnehåll när du skickar en förfrågan (till exempel en förfrågan om borttappat föremål) via våra flygplatstjänster (”förfrågan”). Vissa förfrågningar kan kräva att du betalar en avgift, i vilket fall vi (eller vår betaltjänstleverantör) kommer att behandla betalningsuppgifter. Vi använder dessa personuppgifter vid behov för att skapa ett förfrågningsärende i våra tjänster och för att uppfylla, hantera och förse dig med viktiga uppdateringar om din förfrågan. Betalningsuppgifter behandlas endast som nödvändigt för att behandla tillämpliga betalningar. Vi kommer också att behandla dessa uppgifter för vissa affärsändamål (beskrivs nedan). Vi kan behandla denna information vid behov för att kontakta dig med uppdateringar om status för din förfrågan, eller för att ordna upphämtning/leverans och liknande ändamål. Där det är tillåtet enligt lag kan vi också behandla dina identitetsuppgifter och kontaktuppgifter som beskrivs i avsnittet Marknadsföringskommunikation nedan.

Marknadsföringskommunikation

Vi kan behandla identitetsuppgifter, enhetsuppgifter och kontaktuppgifter i samband med e-post- eller sms-marknadsföring eller marknadsföringskommunikation, som du kan få om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation, eller (med förbehåll för begränsningar i tillämplig lag) delta i en transaktion som gör det möjligt för oss att skicka dig dessa marknadsföringskommunikationer. Vi kan använda identitetsuppgifter och kontaktuppgifter vid behov för att anpassa, leverera och på annat sätt behandla marknadsföringskommunikation och för andra lämpliga affärsändamål.

Vi kan också automatiskt samla in enhetsuppgifter och relaterade identitetsuppgifter från enheter som tar emot marknadsföringskommunikation om du öppnar eller interagerar med dessa marknadsföringskommunikationer. Vi kan behandla sådana personuppgifter som en del av våra affärsintressen för att förstå om våra e-postmeddelanden öppnas eller andra aspekter av engagemang i vår marknadsföringskommunikation.

Återkoppling och undersökningar

Vi behandlar i allmänhet identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och användarinnehåll som samlas in i samband med kundundersökningar eller frågeformulär. Vi behandlar i allmänhet dessa personuppgifter vid behov för att svara på kundförfrågningar/problem, för att skapa aggregerade analyser om kundnöjdhet och för att förbättra våra tjänster. Vi kan också lagra och analysera feedback för att skapa aggregerade uppgifter eller för andra lämpliga affärsändamål.

Schemaläggning/möten/kontakta oss

När du kontaktar oss via tjänsterna med hjälp av en kontakt oss-ruta, via vår chatt, via e-post, för att schemalägga en upphämtning eller boka ett möte, behandlar vi personuppgifter som identitetsuppgifter, enhetsuppgifter och allt användarinnehåll du tillhandahåller. Vi använder dessa personuppgifter vid behov för att kommunicera med dig om ämnet för din förfrågan och relaterade frågor, för att ordna ett möte eller på annat sätt utföra de tjänster du begär. Vi kan använda sådana personuppgifter för marknadsföringsändamål där det är tillåtet enligt lokala lagar (se nedan) och relevant för ämnet eller din förfrågan, samt för lämpliga affärsändamål.

Företagswebbplats, webbtjänstportal

Generellt

När du använder vår företagswebbplats eller våra flygplatstjänster online samlar vi automatiskt in och behandlar enhetsuppgifter och vissa identitetsuppgifter (till exempel din IP-adress eller liknande identifierare). Vi använder dessa uppgifter vid behov för att initiera eller leverera vissa funktioner eller egenskaper genom våra tjänster, till exempel att upprätthålla sessioner, leverera sidor, logga aktiviteter för säkerhetsändamål etc. Vi använder dessa personuppgifter vid behov för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som användarna använder, för att utföra användarnas förfrågningar och för andra lämpliga affärsändamål.

Cookies och liknande spårningstekniker

Vi och vissa tredje parter samlar automatiskt in och behandlar identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, slutsatssuppgifter och enhetsuppgifter när du interagerar med cookies och liknande teknik på våra webbplatser för företagswebbplatser och flygplatstjänster. Vi kan ta emot dessa uppgifter från tredje parter i den utsträckning som tillåts av tillämplig tredje part. Observera att tredje parts integritetspolicyer också kan gälla för viss behandling av de personuppgifter som samlas in genom dem.

Med förbehåll för dina rättigheter och val kan vi använda denna information på följande sätt:

1. För ”väsentliga” eller ”funktionella” ändamål, till exempel för att aktivera olika funktioner i tjänsterna, till exempel att upprätthålla en session. Strikt nödvändiga cookies kan installeras utan samtycke, och du kanske inte kan begränsa insamlingen av uppgifter via strikt nödvändiga cookies för att kunna använda våra tjänster.

2. För ”analytiska” och ”anpassnings”-ändamål, i överensstämmelse med våra legitima intressen i hur tjänsterna används eller utförs, hur användare engagerar sig i och navigerar genom tjänsterna, vilka webbplatser användare besöker innan de besöker våra tjänster, hur ofta de besöker vår webbplats och annan liknande information, för att ändra tjänsternas utseende till användningshistorik, skräddarsy tjänsterna baserat på geografisk plats och förstå egenskaper hos användare på vissa platser. Vi använder till exempel Google Analytics för att bättre förstå vem som använder tjänsten och hur människor använder den. Google Analytics använder cookies för att samla in och lagra information som besökta tjänstesidor, platser där användare klickar, tid som spenderas på varje tjänstesida, IP-adress, typ av operativsystem som används, platsbaserad data, enhets-ID, sökhistorik, kön, ålder och telefonnummer. Vi använder denna information för att förbättra tjänsten och som på annat sätt beskrivs i denna sekretesspolicy. Se http://www.google.com/policies/privacy/partners/ för information om hur Google Analytics använder denna information.

3. Endast på vår företagswebbplats, för ”reklam”, så att du kan se annonser från oss eller relaterade till våra tjänster på andra webbplatser eller enheter. Dessa tekniker och de uppgifter som de samlar in kan användas av annonsörer för att leverera annonser över internet (inklusive webbplatser och tjänster från tredje part) som är baserade på innehåll som du har tittat på, på vår företagswebbplats. Dessa spårningstekniker kan också hjälpa till att förhindra att du ser samma annonser för många gånger och hjälpa oss att förstå om du har interagerat med eller tittat på annonser som levereras till dig, eller för att utveckla liknande resultatmätningar. Denna insamling av personuppgifter och leverans av omriktade annonser kan ske både på vår webbplats och på tredje parts webbplatser. Till exempel kan tredjepartsannonsörer, tjänster och tjänsteleverantörer (till exempel Google) som deltar i ett annonsnätverk leverera anpassade annonser och samla in personuppgifter som är länkade eller länkbara till information som samlas in på våra tjänster, för att ytterligare anpassa dina annonser.

Obs! Vissa av dessa tekniker kan användas av oss och/eller våra tredjepartsleverantörer (t.ex. Google) för att identifiera dig över webbtjänster, enheter, webbplatser, tjänster och över tid.

Support

Vi samlar in och behandlar identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter och i vissa fall enhetsuppgifter och användarinnehåll (till exempel dokumentation eller beskrivningar av problem) när du kontaktar oss för support. Vi använder dessa personuppgifter vid behov för att tillhandahålla de begärda tjänsterna, för att svara på din förfrågan och för att på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig, vid behov. Vi kan också behandla dessa personuppgifter för att tillhandahålla marknadsföringskommunikation och för lämpliga affärsändamål.

Behandlingens affärssyften

Förutom de specifika behandlingsändamål som beskrivs ovan behandlar vi vanligtvis personuppgifter för flera allmänna ”affärsändamål” relaterade till den dagliga driften av vår verksamhet, enligt följande.

Avtalsmässig nödvändighet; tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar alla personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna, och som på annat sätt är nödvändiga för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, t.ex. för att ge dig den information, de funktioner och de tjänster du begär. På samma sätt kan vi behandla betalning i samband med fakturering, betalning och andra kontohanteringsfunktioner.

Våra legitima intressen och interna affärssyften

Vi kan behandla personuppgifter (och vi kan skapa relaterade slutsatsuppgifter eller andra personuppgifter), vid behov i samband med våra legitima intressen att utföra gemensamma affärsfunktioner, till exempel:

  • förbättra eller optimera våra tjänsters design och funktionalitet;
  • för att utveckla nya funktioner eller tjänster;
  • för att anpassa webbtjänsterna eller tjänsterna, visning, UI/UX-element eller andra funktioner i tjänsterna;
  • för kundserviceändamål;
  • för att bedöma efterlevnad av tillämpliga avtal och lagar;
  • för intern rapportering och modellering, till exempel för att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest relevanta för användare, hur användare interagerar med olika aspekter av våra tjänster, hur våra tjänster utför eller misslyckas med att utföra, etc.;
  • för att upptäcka, förebygga och reagera på informationssäkerhetsrisker för tjänsterna eller användarna, till exempel genom att skapa och analysera åtkomstloggar och andra relevanta metadata, analys av nätverkstrafik, enhetsmönster och egenskaper och liknande behandling; och
  • för att upptäcka och minska bedrägerier och på annat sätt övervaka och säkerställa tjänsternas säkerhet, tillgänglighet och stabilitet.

Aggregerade data

Vi behandlar personuppgifter vid behov i samband med våra legitima intressen att skapa aggregerade analyser om hur våra tjänster används, de tjänster våra användare använder mest, för att skapa mätvärden för tjänsteleverans och för att skapa andra rapporter om användningen av våra tjänster och annan liknande information. De resulterande aggregerade uppgifterna kommer inte att innehålla information från vilken en individ lätt kan identifieras.

Transaktionell kommunikation

För att svara på kommunikation, kontakta dig om din användning eller vårt tillhandahållande av vår tjänst, ditt konto, för att ge andra relevanta meddelanden eller information, eller begära information eller feedback. Från tid till annan kan vi använda dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden, till exempel meddelanden om inköp och ändringar av våra villkor och policyer eller annan information som rör den tjänst som du prenumererar på eller som du använder.

Förebyggande av säkerhet, trygghet och bedrägeri

För att skydda våra användare och kunder, individer, våra anställda och företag, för att förebygga förluster, för att genomdriva våra avtalsenliga rättigheter eller rättsmedel och för att förhindra bedrägerier.

Företagsaktivitet

Vi kan behandla personuppgifter vid behov för att utföra faktiska eller potentiella företagstransaktioner, till exempel som en del av omstrukturering av företag, fusioner, förvärv och andra liknande administrativa ändamål, inklusive relaterad riskexponering.

Efterlevnad och allmänintresse

Vi kan också behandla alla personuppgifter vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel där du utövar dina rättigheter enligt tillämplig lag; för upprättande och försvar av rättsliga anspråk; där vi måste uppfylla våra rättsliga skyldigheter; lagliga förfrågningar från lämpliga säkerhets-, regerings- eller brottsbekämpande tjänstemän för flygplats- eller lufttrafikföretag; eller som kan krävas för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning, eller för att förhindra olaglig verksamhet. Vi kan också behandla uppgifter för att skydda individers vitala intressen, eller av vissa skäl av allmänt intresse, var och en i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Annan behandling av personuppgifter

Om vi behandlar personuppgifter i ett sammanhang som inte beskrivs i denna sekretesspolicy kommer denna sekretesspolicy fortfarande att gälla generellt (till exempel med avseende på individers rättigheter och val) om inte annat anges när du tillhandahåller den.

DATADELNING

Information som vi samlar in kan delas med eller göras tillgänglig för en mängd olika parter, beroende på syftet med och sammanhanget där informationen lämnades. Vi delar i allmänhet uppgifter med parterna och i de sammanhang som beskrivs nedan.

Flygplatser och transportörer

Vi kan dela vissa personuppgifter med flygplatser och lufttrafikföretag som är belägna på de flygplatser där våra webbtjänster erbjuds för att tillhandahålla våra tjänster (till exempel för borttappade föremål) eller i händelse av att flygplatsen eller lufttrafikföretaget har ett legitimt intresse av eller affärsändamål för att ta emot informationen. Vi kan till exempel dela ditt namn och dina kontaktuppgifter med en flygplatsrepresentant för att verifiera ägandet av en väska, eller för att ordna frakt eller mottagande av förlorade föremål, eller vid behov för att säkerställa säkerheten för flygplatser, lufttrafikföretag, relaterad verksamhet eller för andra legitima intressen eller affärsändamål för Smarte Carte, dess partnerflygplatser och lufttrafikföretag.

Tjänsteleverantörer

I samband med vår allmänna affärsverksamhet, produkt-/tjänsteförbättringar, för att möjliggöra vissa funktioner och i samband med våra andra lagliga affärsintressen kan vi dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden, tjänsteleverantörer eller underbiträden som tillhandahåller tjänster eller behandlar uppgifter för vår räkning. Vi kan till exempel använda molnbaserade värdleverantörer för att vara värd för våra tjänster eller avslöja information som en del av vår egen interna verksamhet, till exempel säkerhetsverksamhet, intern forskning osv.)

Företagsevenemang

Alla personuppgifter kan behandlas i händelse av att vi genomgår en affärsövergång, till exempel fusion, förvärv, likvidation, försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, joint venture, värdepapperserbjudande, konkurs, omorganisation, likvidation, upplösning eller annan transaktion. Till exempel kan personuppgifter vara en del av de överförda tillgångarna eller kan avslöjas (med förbehåll för sekretessbegränsningar) under riskexponeringsprocessen för en potentiell transaktion.

Affiliates

För att effektivisera vissa affärsverksamheter, dela kampanjer och innehåll som vi tror skulle vara av intresse för dig och utveckla produkter och tjänster som bättre uppfyller våra kunders intressen och behov kan vi dela dina personuppgifter med någon av våra nuvarande eller framtida anslutna enheter, dotterbolag och moderbolag.

Juridiska upplysningar

Under vissa omständigheter kan vi, utan föregående meddelande eller ditt samtycke, avslöja dina personuppgifter, all kommunikation som skickas eller tas emot av dig och alla andra personuppgifter som vi kan ha om dig i den utsträckning vi anser att sådant avslöjande är juridiskt nödvändigt, som svar på en begäran från flygplats- eller lufttrafikföretagssäkerhet, Transportsäkerhetsadministrationen eller andra myndigheter, i förekommande fall för att förhindra eller svara på ett brott (inklusive i samband med brottsbekämpning, flygplatssäkerhet eller nationella säkerhetsutredningar), för att undersöka överträdelser av tillämpliga avtalsförpliktelser, eller när det är i våra eller någon persons vitala intressen. Vi kan, efter eget gottfinnande (men utan någon skyldighet), invända mot utlämnandet av dina personuppgifter till sådana parter.

Andra upplysningar

Vi kan avslöja personuppgifter i enlighet med ditt samtycke, eller av vissa skäl av allmänintresse. Vi kan till exempel behandla personuppgifter vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, för att skydda alla individers vitala intressen, för folkhälsa och andra frågor i allmänhetens intresse.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Dina rättigheter

Generellt

Du kan ha vissa rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Observera att dessa rättigheter kan variera beroende på landet eller staten där du bor och våra skyldigheter enligt tillämplig lag. För att skicka in en begäran om att utöva dina rättigheter enligt tillämplig lag kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Verifiering av begäran om rättigheter

Om du skickar en förfrågan måste vi vanligtvis verifiera din identitet för att säkerställa att du har rätt att göra den förfrågan, minska bedrägerier och för att säkerställa säkerheten för personuppgifter. Om ett ombud skickar in begäran för din räkning förbehåller vi oss rätten att validera ombudets behörighet att agera för din räkning.
Vi kan kräva att du matchar personuppgifter som vi har registrerat för att på ett adekvat sätt verifiera din identitet. Om du har ett konto kan vi kräva att du loggar in på kontot för att skicka in förfrågan som en del av verifieringsprocessen. Vi kan inte bevilja åtkomst till vissa personuppgifter till dig om det är förbjudet enligt lag.

Dina rättigheter

Du har följande val gällande de personuppgifter vi behandlar:

Samtycke – Om du samtycker till behandling kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan behöva stänga ditt konto för att återkalla samtycke där ditt samtycke är nödvändigt för att utföra viktiga aspekter av våra tjänster.

Marknadsföringskommunikation – Du har möjlighet att välja bort eller återkalla ditt samtycke till marknadsföringskommunikation. Du kan ha en laglig rätt att inte ta emot sådana meddelanden under vissa omständigheter, i vilket fall du bara kommer att få direktmarknadsföringskommunikation om du samtycker. Du kan utöva ditt val via länkarna i vår kommunikation eller genom att kontakta oss om direktmarknadsföring.

Cookies och liknande teknik – Om du inte vill att information samlas in genom användning av cookies och liknande teknik kan du hantera/neka cookies och viss liknande teknik med hjälp av webbläsarens inställningsmeny. Du måste välja bort användningen av vissa tredjepartstjänster direkt via tredje part. Om du till exempel vill välja bort Googles analys- och marknadsföringstjänster kan du besöka Google Ads sekretesspolicy, eller så kan du också välja bort dessa Google-funktioner genom att ladda ner och installera Googles tilläggsprogram för att välja bort detta.

SÄKERHET

Vi implementerar och upprätthåller kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig behandling. Medan vi strävar efter att skydda våra tjänster och dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande, kan vi inte garantera att någon information, under överföring eller medan den lagras i våra system, kommer att vara helt säker från intrång av andra.

DATALAGRING

Vi behåller personuppgifter så länge som det, efter vårt gottfinnande, är nödvändigt för att uppnå de behandlingsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, och i alla händelser, så länge som krävs enligt lag eller är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. Vi behåller information från en förfrågan i fem år efter att förfrågan har stängts. Vi kommer att granska lagringsperioder regelbundet och kan ibland pseudonymisera eller anonymisera uppgifter som kvarhålls under längre perioder. Vi kan också behålla och använda dina personuppgifter vid behov för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och/eller under den period som krävs eller tillåts enligt lagar i tillämpliga jurisdiktioner.

MINDERÅRIGA

Våra tjänster är varken riktade till eller avsedda att användas av minderåriga under myndighetsåldern i den relevanta jurisdiktionen. Vidare samlar vi inte medvetet in personuppgifter från sådana individer. Om vi får reda på att vi oavsiktligt har gjort det kommer vi omedelbart att radera dem.

KONTAKTA OSS

4455 White Bear Parkway
St. Paul, MN 55110-7641
Telefon: 651-429-3614
1-800-838-1176 (avgiftsfritt)
[email protected]