Allmänna villkor

Användarvillkor för Smartecarte

Gäller från och med den 10 juli 2023

1.Inledning

1.1 Läs följande användarvillkor noggrant.

1.2 I dessa Användarvillkor:

  • vi”, ”vår” och ”oss” betyder [●], ett företag registrerat i USA. Vårt registrerade kontor finns på [●].
  • (b) ”du” och ”din” betyder en användare av webbplatsen på http://smartecarte.com/ och dess underdomäner (”webbplatsen”).

1.3 Dessa användarvillkor anger de villkor enligt vilka vi samtycker till att göra webbplatsen tillgänglig och enligt vilka du samtycker till för få åtkomst till och använda webbplatsen.

2.Godkännande av användarvillkoren

1.4 Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara juridiskt bunden av dessa användarvillkor och du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy 

1.5 Om du inte samtycker till dessa användarvillkor eller vår sekretesspolicy bör du inte använda webbplatsen.

Spara och/eller skriv ut en kopia av dessa användarvillkor och vår sekretesspolicy för din framtida referens.

3.Ändringar av Användarvillkor

3.1 Vi kan ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Om vi gör det kommer vi att publicera ändringarna på webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera webbplatsen regelbundet för ändringar av dessa användarvillkor. Datumet högst upp på denna webbsida anger när dessa användarvillkor senast uppdaterades. Ändringar av dessa användarvillkor träder i kraft [●] dagar efter det datum då vi publicerar ändringarna på webbplatsen och kommer från och med då att styra relationen mellan dig och oss när det gäller din användning av webbplatsen. Om du inte samtycker till de ändrade användarvillkoren ska du inte fortsätta använda webbplatsen efter det datum då ändringarna träder i kraft.

4.Dina skyldigheter

4.1 Du samtycker till att inte:

(a) använda eller komma åt webbplatsen för något bedrägligt eller olagligt syfte;

(b) använda eller komma åt webbplatsen för att utge dig för att vara någon annan person eller enhet;

(c) störa eller avbryta driften av webbplatsen eller tillgången till den;

(d) överföra eller på annat sätt göra tillgängligt, i samband med webbplatsen eller tillgången till den, virus, maskar, trojaner, tidsinställda bomber, spionprogram eller annan skadlig datorkod, fil eller program;

(e) begränsa eller hindra någon annan persons möjlighet att få tillgång till eller använda webbplatsen;

(f) ändra, anpassa eller översätta någon del av webbplatsen;

(g) ta bort, dölja eller ändra någon upphovsrätt, varumärke eller annat meddelande om äganderätt från webbplatsen;

5.Länkar

5.1 Från tid till annan kan webbplatsen innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet och innebär inte att vi stöder dessa webbplatser från tredje part. Vi granskar inte sådana webbplatser från tredje part och du bekräftar och godkänner att:

(a) vi inte är ansvariga för sådana webbplatser, inklusive de villkor på vilka sådana webbplatser görs tillgängliga och sekretesspolicyn för sådana webbplatser, och vi kontrollerar inte deras innehåll eller tillgänglighet;

(b) vi gör inga utfästelser, garantier eller villkor, varken uttryckliga eller underförstådda, i samband med några varor eller tjänster eller information som mottagits från sådana webbplatser; och om du öppnar några sådana webbplatser gör du det helt på egen risk.

5.2 [Du kan inkludera länkar till webbplatsen på en annan webbplats under förutsättning att du bekräftar och godkänner följande:

(a) vi lovar inte att webbplatsen kommer att vara kontinuerligt tillgänglig (och därför kanske sådana länkar inte alltid fungerar);

(b) du kommer inte att lägga in sådana länkar på någon webbplats som innehåller olagligt innehåll, som gör intrång i tredje parts rättigheter, t.ex. immateriella rättigheter, eller som innehåller innehåll för vuxna;

(c) vi förbehåller oss rätten att invända mot sådana länkar och kräver att du tar bort dem.]

[ELLER]

5.2 [Du får inte rama in, länka eller djuplänka webbplatsen till någon annan webbplats utan vårt föregående skriftliga samtycke. Om du vill rama in eller ställa in en länk eller djuplänk till vår webbplats kontaktar du [email protected]

6. Juridisk ansvarsfriskrivning

6.1 Ingenting i dessa användarvillkor är avsett att utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vår vårdslöshet, för bedrägligt vilseledande eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

6.2 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor görs webbplatsen tillgänglig för dig ”i befintligt skick”. Vi frånsäger oss och accepterar inte något ansvar gentemot dig när det gäller webbplatsen, din användning av den eller på annat sätt. Det är ditt ansvar att se till att webbplatsen är lämplig för dina avsedda ändamål. Vi tar inget ansvar för webbplatsens ändamålsenlighet eller lämplighet för att uppfylla dina behov, och vi utesluter i största möjliga mån alla uttryckliga eller underförstådda garantier, representationer, villkor eller bestämmelser. Vi ger ingen garanti:

(a) att tillgången till webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri;

(b) att webbplatsen och/eller datorservern från vilken webbplatsen görs tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter; eller

(c) gällande noggrannhet, innehåll, aktualitet, fullständighet, tillförlitlighet, kvalitet eller lämplighet av innehåll som finns på eller levereras via webbplatsen eller som på annat sätt görs tillgängligt i samband med webbplatsen.

6.3 Du bekräftar och godkänner också att webbplatsens funktion är beroende av att internet och annan utrustning och tjänster från tredje part fungerar korrekt och effektivt, och att vi inte garanterar och inte kommer att vara ansvariga för dessa på något sätt.

6.4 [Med förbehåll för klausul 6.1, och utan begränsning till klausul 6.2, kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för några särskilda, indirekta eller följdskador eller förluster, eller förlust av data, vinster, intäkter, affärer eller goodwill.]

7.Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till webbplatsen och upphovsrätten till allt material som lagras, visas och är tillgängligt på webbplatsen ägs antingen av oss eller är vederbörligen licensierade av tredje part. Alla rättigheter förbehålls.

8.Tillämplig lag

Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa användarvillkor eller deras innehåll (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) omfattas av Minnesota-lagstiftningen och av Minnesota-domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

CONTACT US