Mångfald och inkludering

På Smarte Carte inser vi att framgång blomstrar genom den kollektiva kraften i en mångfaldig arbetskraft, där individer med olika idéer, styrkor, intressen och kulturella bakgrunder möts.

Diversity and Inclusion

Genom att omfamna unika identiteter, bakgrunder och perspektiv avslöjar vi nya synpunkter på utmaningar och möjligheter, vilket driver meningsfull förändring för våra kunder och våra marknader.

För att främja ett mångfaldigt team har vi som prioritet att odla en inkluderande och respektfull företagskultur, så att vi kan attrahera och behålla talanger från alla samhällsskikt.

Diversity and Inclusion
VÅR ARBETSKRAFT I SIFFROR

Vi har åtagit oss att bygga en mångfaldig arbetskraft och strävar efter ständiga förbättringar varje dag. Här är våra nuvarande framsteg:

Diversity and Inclusion

Vi växer bättre tillsammans

Att skapa en inkluderande miljö är en teaminsats. Här är några exempel på våra medarbetarledda grupper som är öppna för alla.

Vårt uppdrag är att stödja alla anställda genom utbildning, övning, medvetenhet och kommunikation.  Vi vill skapa en inkluderande arbetsstyrka som är rik på mångfald, främjar lika möjligheter och tjänar de samhällen där vi är verksamma.

Vårt uppdrag är att odla ledarskapsförmåga, främja mångfald och skapa en stödjande miljö där kvinnor trivs både på ett personligt plan och i sin yrkesroll.  Tillsammans inspirerar vi till tillväxt och driver positiv förändring inom och utanför vår organisation.