ESG

Vår passion för hållbarhet är tydlig i allt vi gör på Smarte Carte.

ESG
ESG

Vi strävar efter att göra en positiv inverkan på miljön och våra samhällen genom att anamma miljövänliga metoder och samarbeta med likasinnade partner. Vi inbjuder dig att följa med oss på denna resa mot en ljusare och mer hållbar framtid för alla.

Våra ansträngningar att minimera vårt koldioxidavtryck har gett imponerande resultat.

År 2022 återvanns:

ESG

Över 1 150

kilo elektronik

ESG

Över 1 800

kilo metall

ESG

Över 1 450

kilo kartong

Vi har också minskat utsläppen av växthusgaser med 11 % årligen och minskat naturgasförbrukningen med 23 % årligen.

ESG
ESG

Hållbarhet i praktiken

På Smarte Carte är vårt ledarskapsteam starkt engagerat i ESG-principer. Vi strävar efter att främja ansvarsfull konsumtion och produktion genom att minska resursförbrukningen, förlänga produktens livscykel och förbättra återvinningsmöjligheterna. Genom att göra det vidtar vi åtgärder för att minimera vårt koldioxidavtryck och hjälpa till att bevara vår planet för kommande generationer.

ESG

Livscykel och hantering i
slutet av livslängden

ESG

Energiförbrukning och effektivitet

ESG

Låga VOC:er

ESG

Återvinningsbarhet och
återvunnet innehåll

ESG

Minskad och
hållbar förpackning

ESG

Direkt
resursförbrukning

Vi är glada över att dela lanseringen av "Green Retail" i april 2023 på Bristol International Airport, Storbritannien.

ESG

Alla våra detaljhandelsprodukter som säljs är tillverkade av återvunnet material.

Ny förpackningsmaskin för påsar är mer energieffektiv, använder en tredjedel mindre förpackningsplast jämfört med andra enheter, och förpackningsplasten är 100 % återvinningsbar.

Hållbar leveranskedja – vi köper endast från lokala leverantörer som driver en ”hållbarhetspolicy”, främjar ”lokala jobb för lokalbefolkningen” och ”samhällets välstånd”.

Certifieringar

ISO-14001

Smarte Carte är ISO 9001:2015-certifierad.  Detta certifikat beskriver internationella rekommendationer för att etablera ett kvalitetsledningssystem (QMS), som innehåller riktlinjer för att etablera kvalitetskontrollprocesser och leverera konsekventa produkter och tjänster till våra kunder.

ISO-26000

Smarte Carte är också kompatibel med ISO 14001:2015.  Denna internationella standard fokuserar på miljöansvar genom samarbete med berörda parter som myndigheter, klienter, kunder och leverantörer.  Alla aspekter av vår verksamhet, från designens ursprung till slutlig leverans, beaktar beslutens miljöpåverkan.  Dessa viktiga principer har införlivats i vårt QMS.

ISO_9001

Dessutom är Smarte Carte kompatibel med ISO 26000:2010, vilket gör din organisation mer socialt ansvarsfull.  Det kommer att vägleda dig i att bygga och leverera en långsiktig strategi för socialt ansvar, oavsett vilken typ av ditt företag.

Dessa viktiga ISO-standarder kan hjälpa dig att hantera allt från arbetsmetoder till miljöpolicyer, hållbar utveckling och de samhällen du påverkar.

Kontakt

Smarte Carte finns här för dina självbetjäningsbehov och för att svara på alla dina frågor idag.